i-Teken

itekeni-teken volgens EN 15178:2007.

Deze norm betreft elementen voor de identificatie van producten in noodgevallen.

Indien U op het etiket het i-teken plaatst, geeft U voor de gebruiker aan dat U de veiligheidsgegevens hebt gedeponeerd bij het Nationale Vergiftigings Centrum.

Na een ongeval of een ongepast gebruik van producten, geven de vergiftigingsinformatiecentra direct informatie over het potentiële gevaar en doen suggesties betreffende de behandeling.
Om het beste advies te geven, moeten de centra de producten ondubbelzinnig kunnen identificeren. In de praktijk bevat het product of de verpakking heel wat informatie die duidelijke productidentificatie kan compliceren.

De Europese norm EN 15178 (2008) verbetert productidentificatie door een identificatie-element te introduceren op de verpakking. Op voorwaarde dat de verpakking van het relevante product na een geval of een ongepast gebruik nog beschikbaar is, kan het identificatie-element de vergiftigingsinformatiecentra helpen om het product snel te identificeren.

Met de productinformatie beschikbaar in gestructureerde – bij voorkeur elektronische – vorm, zullen de vergiftigingsinformatiecentra adequaat advies voor behandeling kunnen geven.

i-teken_voorbeeld

Het i-teken zal niet doorzetten en vanaf 2020 worden vervangen door een UFI (bv. UFI: JY11-Y0MJ-W060-8759).