Productnotificatie

NIVC_nl

In geval van een calamiteit kan de arts, dierenarts of apotheker contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (het NVIC in Nederland en in België het Antigifcentrum).

Vanaf 31 augustus 2004 dient u van alle als gevaarlijk ingedeelde preparaten of mengsels volgens EG verordening 1272/2008 en voor biociden in de zin van de bestrijdingsmiddelenwet, op een voorgeschreven wijze informatie aan het NVIC te verstrekken.

Opgemerkt moet worden dat vanaf 2020 een nieuwe wetgeving actief wordt.

SafetyDocs verzorgd voor u de deponering van uw product.