REACH

REACH
Middels de REACH verordening is er de verplichting tot het registreren van veiligheidsinformatie. In Finland is een centraal agentschap hiervoor (ECHA), welke het geheel coördineert. Het veiligheidsinformatieblad zal dus haar huidige rol blijven spelen, maar de kwaliteit zal worden verbeterd. De REACH regelgeving is complex en blijft evolueren, hiervoor verwijzen wij U naar de REACH website van ECHA voor nadere uitleg.

Betreft het veiligheidsinformatieblad; bij registratie van één van de componenten van uw preparaat dient U uw veiligheidsinformatieblad aan te passen binnen 12 maanden (referentie artikel 116 en 39 van de REACH verordening).