Werknemers

“Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten.”

Deze tekst is afkomstig vanuit de PGS 15 richtlijn en komt inhoudelijk ook terug in AI-26 en EU richtlijn 89/655/EEG.

msdsstripsafetydocs_517

In REACH wordt aangegeven dat de informatie over risico’s van stoffen (en mengsels) voor werknemers toegankelijk moet zijn.