Bijlage

Het extended veiligheidsinformatieblad.

In tegenstelling tot een gewone veiligheidsinformatieblad bevat het uitgebreide veiligheidsinformatieblad (eSDS) een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de chemische veiligheidsbeoordeling in het kader van de REACH-registratie proces. Elk blootstellingsscenario beschrijft welke toepassingen worden gedekt voor de geregistreerde stof. Idealiter zou het uitgebreide veiligheidsinformatieblad betrekking hebben op alle toepassingen in de levenscyclus van de stof, van de fabricage tot aan de afval fase.
Met andere woorden, in een eSDS staan alle voorwaarden voor een veilig gebruik, dat wil zeggen, de operationele omstandigheden en de benodige risicobeheersmaatregelen.

Voor het bijlage deel is er geen standaard. Het bijlage deel maakt dat het veiligheidsinformatieblad veelal veel uitgebreider en complexer is dat een standaard veiligheidsinformatieblad.

Rubriek 16:Overige informatie