Veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN (VIB, MSDS, SDS, veiligheidsbladen of veiligheidsfiches) vormen een verplicht onderdeel van uw productinformatie als u chemische stoffen of mengsels aan uw klant levert. De overheid stelt de nodige eisen aan deze informatie.

SAFETYDOCS kan u ondersteunen met het opstellen van het veiligheidsinformatieblad (voorbeeld pagina 1) en de juiste etiket gegevens voor uw producten.

vloeistoffen