Rubriek 15:Regelgeving

15. Wettelijk verplichtte informatie vanuit nationaal wetgeving van de lidstaat en vanuit de EU welke gerelateerd is aan:

  • veiligheid, gezondheid en milieu;
  • nationale informatie over de wettelijke status van de stof;
  • het mengsel (inclusief de stoffen in het mengsel);
  • advies over de maatregelen die de afnemer ingevolge deze bepalingen moet nemen;
  • verleende autorisaties of opgelegde beperkingen. Beperkingen van gebruik.

Als voorbeeld:

  • de Nederlandse kaderrichtlijn Water;
  • voor verf- en vernisproducten, vluchtige organische stoffen;
  • voor detergentia, de ingrediëntenvermelding;
  • voor meststoffen (EG-meststoffen) de identificatie gegevens.

Chemische veiligheidsbeoordeling welke al dan niet is uitgevoerd voor deze stof of mengsel.

Rubriek 14:Vervoer
Rubriek 16:Overige informatie