Uw recept

msdsGegevens bescherming.

Recepturen zijn onderdeel van uw bedrijfskennis, iets waar je zorgvuldig mee omgaat. Om een veiligheidsinformatieblad op te stellen is deze volledige kennis niet nodig:

– enkel de ingrediënten die geclassificeerd zijn of een blootstellingsgrens hebben leveren een bijdrage;
– veelal volstaat een percentage tussen grenzen.

Wij vragen van u beperkte kennisoverdracht van uw recept en streven naar minimale herleidbaarheid in de productinformatie.

Eveneens zullen wij uw naam als klant nimmer gebruiken als referentie of voor andere reclame doeleinden.