Afval (NL)

Afval
In Europa is middels de Europese afvalstoffenlijst (EURAL), volgens EU beschikking 2000/532/EG en update(s), er een classificering voor materialen t.b.v. de afvalverwerking. Deze indeling wordt o.a. gebruikt bij de melding van afvalstromen aan het LMA.

Daarnaast worden in Nederland nog andere indelingen gebruikt, we noemen de regeling gevaarlijk afval.