Gebruik

Gebruik van het veiligheidsinformatieblad (MSDS/SDS/VIB).
Als klant gebruikt u het SDS o.a.:

– om de nodige maatregelen nemen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk. Zo moet u de medewerkers volgens de ARBO richtlijnen informeren, die met de stof moeten omgaan en van de juiste beschermingsmiddelen voorzien;

– voor de bepaling van blootstelling voor de specifieke gebruiken in uw inrichting (ter ondersteuning van de RI&E bv. met een blootstellingsbeoordelingstool zoals stoffenmanager of ART);

– tezamen met logistieke informatie, voor het stoffenregister van de inrichting (“de brandweerlijst”);

– voor uw aanvraag van de milieuvergunning van de inrichting op basis van de hiervoor geldende eisen;

– voor het calamiteitenplan van de inrichting, naast de ontruiming voor de BHV-ers maakt de brandweer bereikbaarheidskaarten op basis van uw aanvalsplan;

– tenslotte is het mogelijk dat u van de stof een mengsel maakt voor intern gebruik of voor uw klant, u gebruikt het SDS dan voor het doorberekenen van de productinformatie van het recept.