Overige etiket informatie

Vanuit specifieke (Europese) wetgeving kan het een vereiste zijn om aanvullende etiket informatie te verstrekken bv. voor:

  • meststoffen;
  • detergenten;
  • cosmetica;
  • verven;
  • specifieke zuren/basen;
  • ….

 

Daarnaast kan het zijn dat voor bepaalde toepassingen en/of classificatie specifieke eisen worden gesteld aan de verpakking bv. de kinderveilige sluiting, tastbare gevarenaanduiding, tabak of vloeibare consumentenwasmiddelen in oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik.